Tolerarea Păcatului, Sacrificarea Adevărului, De Dragul Păcii

                                                de Florina Bonca

 Proverbe 4

 • 26 Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie hotărâte:
 • 27 nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău!

         

Mai întâi sa înțelegem ce înseamnă a fi tolerant. Înseamnă a fi îngăduitor a permite o abatere de la tipar, a trece cu vederea greșelile altora si chiar ale tale, a admite si aproba situații care sunt foarte aproape cu adevăr. Ar fi mai mult de spus, însă eu vreau sa vorbesc despre Pericolul Tolerantei când este vorba de calea dreapta si îngusta.

Matei 7:13 Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea.
Matei 7:14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.

Abaterea de la calea dreapta poate fi făcută in mai multe feluri, eu voi menționa doar trei.

          Prima, una foarte radicala, când voit si conștient te abați si știi ca te-ai depărtat de la cale dreapta si nu-ti pasa, fiind convins in mintea ta ca nu vei avea nici o consecința rea, in urma alegerii tale, si fără mustrări de conștiința continuii si mergi pe calea larga.

         A doua, este faptul ca nu studiezi cuvântul lui Dumnezeu nu ai o credința statornica in Dumnezeu si ești ușor dus in eroare de învățăturile false si nu știi ca acestea sunt practici si credințe care te vor duce departe sau paralel cu calea dreapta. Faptul ca mergi paralel cu calea dreapta si ca aceasta cale paralela seamănă foarte mult cu calea dreapta, nu înseamnă ca au aceiași destinație.

         A treia si cea mai periculoasa este abaterea treptata, pe nesimțite, de la calea dreapta. Aici este vorba de toleranta micilor abateri.
O minciuna cat de mica, va fi urmata de una puțintel mai mare ca prima, apoi următoarea un pic mai mare decât a doua, si tot așa până te vezi ca ai ajuns departe de destinația drumului drept!

        Pentru a înțelege mai bine faceți următorul exercițiu.
Pe o coala de hârtie trasați o linie dreapta, notați capetele cu A si B, B fiind destinația, acum din punctul A in unghi de 1 grad sau 1 mm de la linia trasa anterior, trasați o linie dreapta. Nu-i așa ca nu mai ajungeți in punctul B. Asta pentru ca ați tolerat o deplasare foarte mica. Exact așa se întâmpla in viată multora, când ceva mărunt dar păcătos este îngăduit in trăirea sau gândirea lor, lucru care mai târziu ii va distanta de calea dreapta.
Când Dumnezeu da porunca ‘sa nu va abateți nici la dreapta si nici la stânga’, spune foarte clar ca nu exista loc pentru abateri, spune foarte precis urmați calea dreapta.

Acceptarea imoralități intre creștini, pe motivul ca Dumnezeu este dragoste, ca si noi trebuie sa-I acceptam, este cea mai mare înșelătorie care te depărtează de la calea sfântă.

           Atâta timp cat o persoana, vorbește, gândește sau trăiește in necurăție este imposibil sa fie pe calea dreapta, iar tu care ești pe calea dreapta ii spui ‘’te iubesc așa cum ești, nu te stresa de situația ta, eu te susțin’’ spuneți-mi ce șanse are persoana acea sa realizeze ca nu este pe calea dreapta, atâta timp cat tu îl încurajezi.
El știe ca tu ești pe calea dreapta si zice ‘’uite, nu mă critica, mă iubește, nu-mi spune ca ce fac eu este păcat, asta înseamnă ca sunt bine unde sunt’’.

       Atenție mare, oameni se uita la reacțiile noastre, iar daca tu numești păcatul un lucru peste care se poate trece cu vederea doar de dragul păcii, prieteniei si al unității, greșești, pentru ca Dumnezeu in sfințenia Lui nu poate tolera păcatul, este o ofensa la adresa sfințeniei lui Dumnezeu, in final te trezești ca de fapt ai făcut mai mult rău decât bine!

        Nimeni nu este perfect, toți suntem slabi si greșim, dar dorința de a sta curat, dorința de fi drept, de a fi tot mai plăcut lui Dumnezeu, lupta cu ispitele, respectul fata de jertfa Domnului Isus, mă fac sa stau cat mai departe de păcat, sa-mi controlez gândurile si faptele mele sa arate ca merg pe calea dreapta.

        Tolerarea păcatului, sacrificarea adevărului, este o înșelătorie drăceasca, aud pe mulți spunând, Dumnezeu este dragoste si El ii iubește si pe cei imorali, sunt absolut de acord, dar ce nu înțeleg acestea este ca Dumnezeu iubește păcătosul dar urăște faptele lui murdare, apoi Dumnezeu este sfânt si drept, si pedepsește păcatul. Am mai auzit pe unii zicând Domnul Isus a murit si pentru păcatele celor imorali, adevărat, dar de ce nu continua sa spună ca acești trebuie sa se căiască de păcatele lor si doar așa vor fi mântuiți.

      Ar însemna ca nu contează cum trăim, la final Dumnezeu pentru ca este dragoste ne va ierta pe toți, aceasta este o evanghelie falsa. Cei ce-au cunoscut adevărul Scripturii si continua sa trăiască, sa vorbească si sa gândească murdar, ce fac ei de fapt? își bat joc de jertfa Domnului Isus Hristos!

      Sa veghem, sa fim alerți si prin puterea Duhului Sfânt care este cel care ne mustra, ne călăuzește si ne îndruma, sa stăm pe calea dreapta,

      Când ai realizat ca nu ești pe calea dreapta si vrei sa-ti schimbi drumul, vrei sa mergi pe drumul drept, aici este punctul când Dumnezeu sta cu mâinile întinse si te primește, atunci când tu spui si recunoști ca ai păcătuit, si spui iartă-mă Doamne, de azi vreau sa fac voia Ta.
Dumnezeu iartă atunci când noi ne recunoaștem păcatul si ne pare rău, așa de rău ca nu mai vrem sa facem acel păcat, ci vrem sa avem o viată exact opusa de cea veche, vrem sa fim născuți din nou spiritual!

 

 

Published in: on 05/23/2018 at 9:17 am  Comments (1)  

Prima Doza Este Gratis, Apoi… Esti Sclavul Lor, DROGURII, ALCOOL, TUTUN

Captiv intr-o lume libera, exista o singura sansa de scapare DUMNEZEU!

Este Mântuirea In Hristos Pentru Totdeauna?

Întrebare: Este mântuirea pentru totdeauna?

Răspuns: Odată ce o persoană este mântuită, are ea mântuirea pentru totdeauna? Atunci când oamenii vin să Îl recunoască pe Hristos ca Mântuitor personal în vieţile lor, ei sunt puşi într-o relaţie cu Dumnezeu care le garantează mântuirea ca fiind sigură pentru veşnicie. Acest lucru este declarat de numeroase pasaje din Sfânta Scriptură.

(a) Romani 8:30 declară: „Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Acest verset ne spune că din momentul în care Dumnezeu ne alege, este ca şi cum suntem deja glorificaţi în prezenţa Lui în cer. Nu există nimic care poate opri un credincios să fie glorificat întrucât Dumnezeu deja a realizat lucrul acesta în rai. Odată ce o persoană este îndreptăţită, mântuirea sa este garantată – este la fel de sigură ca şi cum ar fi deja glorificată în cer.

(b) În Romani 8:33-34, apostolul Pavel pune două întrebări cruciale: „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!”. Cine ar putea să se împotrivească alegerii lui Dumnezeu? Nimeni nu va putea face acest lucru, pentru că Hristos este susţinătorul nostru. Cine ne va putea condamna pe noi? Nimeni, pentru că Hristos, Cel care a murit pentru noi, este Cel care condamnă. Astfel avem alături de noi atât un susţinător cât şi un judecător în calitate de Mântuitor al nostru.

(c) Credincioşii sunt născuţi din nou (regeneraţi) atunci când ei cred (Ioan 3:3; Tit 3:5). Pentru ca un creştin să îşi piardă mântuirea, ar trebui să fie ne-regenerat. Biblia nu prezintă niciunde faptul că naşterea din nou ar putea fi pierdută sau luată.

(d) Duhul Sfânt locuieşte în toţi credincioşii (Ioan 14:17; Romani 8:9) şi îi botează pe toţi credincioşii în Trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:13). Pentru ca un credincios să devină nemântuit, el ar trebui să fie “nepurtător” al Duhului Sfânt şi separat de Trupul lui Hristos.

(e) Ioan 3:15 arată că oricine crede în Iisus Hristos va “avea viaţa veşnică”. Dacă crezi în Hristos astăzi şi ai viaţa veşnică, dar o pierzi mâine, atunci înseamnă că nu ar fi fost vorba niciodată despre ceva “veşnic”. Astfel, dacă îţi pierzi mântuirea, promisiunea vieţii veşnice din Biblie ar fi o greşeală.

(f) Biblia însăşi prezintă cel mai bun dintre argumentele în favoarea mântuirii veşnice: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38-39). Reţine că Dumnezeu este Acela care te mântuie dar care te va şi păstra în această stare. Odată ce suntem mântuiţi, suntem mântuiţi pentru veşnicie. Mântuirea noastră este sigură pentru eternitate!

 

intrebari si raspunsuri din biblie.org

Fericirile Oferite De Dumnezeu In Comparatia Cu Ale Satanei

Cuvîntarea de pe munte. – Fericirile.

1.Cînd a vãzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi dupãce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.

2. Apoi a început sã vorbeascã şi sã-i înveţe astfel:

3. Ferice de cei sãraci în duh, cãci a lor este Împãrãţia cerurilor!

4. Ferice de ceice plîng, cãci ei vor fi mîngîiaţi!

5. Ferice de cei blînzi, cãci ei vor moşteni pãmîntul!

6. Ferice de cei flãmînzi şi însetaţi dupã neprihãnire, cãci ei vor fi sãturaţi!

7. Ferice de cei milostivi, cãci ei vor avea parte de milã!

8. Ferice de cei cu inima curatã, cãci ei vor vedea pe Dumnezeu!

9. Ferice de cei împãciuitori, cãci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihãnirii, cãci a lor este Împãrãţia cerurilor!

11. Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vã vor ocãrî, vã vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevãrate împotriva voastrã!

12. Bucuraţi-vã şi veseliţi-vã, pentrucã rãsplata voastrã este mare în ceruri; cãci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi. Matei 5:1-12

Fericirile Satanei

1.Ferice de cei ce sunt obosiţi şi ocupaţi şi nu se duc la Biserică Dumninica , pentru că ei sunt cei mai buni colaboratori ai mei;

2. Ferice de cel ce aşteaptă invitaţie specială pentru a merge la biserica lui, pentru că el are mare preţ în ochii mei ;

3. Ferice de cei ce se ofensează repede , pentru că ei se supără şi părăsesc biserica ;

4. Ferice de cei ce nu dăruiesc pentru lucrarea Evangheliei , pentru că ei sunt ajutoarele mele ;

5. Ferice de cel ce zice că iubeşte pe Dumnezeu dar urăşte pe fratele său pentru că el va fi cu mine pentru veci de veci ;

6 . Ferice de cei ce fac tulburări în Biserică , pentru că ei se numesc copii ai diavolului ;

7. Ferice de cel ce n-are timp să se roage , pentru că el va cădea repede în plasa mea ;

Acestea sunt fericirile celui rău pentru cei care obişniuesc să meargă la biserică , dar nu după călăuzirea lui Dumnezeu , şi nu în ascultare de Domnul Isus, ci după mofturile lor , după sensibilităţile lor , după cum consideră EI că este potrivit . Umblarea cu Dumnezeu şi umblarea în părtăşia Bisericii sunt lucruri care merg mînă în mînă.

Sã nu pãrãsim adunarea noastrã, cum au unii obicei; ci sã ne îndemnãm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi cã ziua se apropie. Evrei 10 :25

Poezii Pentru Programul Copiilor .

 

1

Când mă trezesc de dimineață,

Și văd atâta binecuvântare,

În suflet se revarsă-o pace,

Ce mă indeamnă la cântare.

2
Să i-I cântăm Domnului slavă,

Lăuda și mulțumire,

Mântuiți prin Domnul Isus,

Suntem plini de fericire.

3
Și vreau să-I cânt cu bucurie,

Că El e Domn Emanuel

Și-o data sus în veșnicie,

Cu toți-L vom vedea pe El.

4
Și inima mea cântă tare,

Cu bucurie și-închinare,

De-atâta binecuvântare,

Ce o reverși peste-adunare.

5
Nu vrei să cânți și tu cu mine?

Un imn spre slava lui Isus,

El ne-a făcut atâta bine,

Și ne vă duce-n ceruri sus.

6

Cu-atâta dragoste Divină,

Tu ai umplut inimă mea,

Și față mea este senină,

Când luminezi Tu peste ea

7

Crescând Isuse lungă Tine,

Tu ești cu mine când e greu,

Și-mi dai putere să fac bine,

Să-ajut pe cei din jurul meu.

8
Dacă nu i-L ai pe Isus,

Ca mântuitor al tău,

Fericirea adevărata,

Nu o simți în pieptul tău.

9
De ce nu vii și tu la Isus?

Iertare vei primi în dar,

Și mântuit prin a Lui sânge,

Crezând în El vei avea har.

10
Eu vreau să-L laud orișicând,

Prin viată prin purtare,

Căci El a suferit prea mult,

Să-mi dea eliberare.

11
O dragoste cum numai Isus,

În lume poate să o dea,

Mă copleșit, și deodată,

Eu zilnic simt prezența Sa.

12
Și viata mea e luminată,

Cu raze sfinte aurii

Prin jertfă Ta cea minunată,

Îmi dai eterne bucurii.

13
Eu trebuie să stau pe cale,

Și vreau să i-L ascult mereu,

Căci biruința e mai mare,

Când mă încred în Dumnezeu.

14
Și biruință-n încercare,

Și bucurie-n întristare,

O mare binecuvântare,

Îmi dai Isuse mereu.

15
Viata care-o am înainte,

Aș vrea să o trăiesc curată,

Și  privind tot înainte,

La slava Ta cea minunată.

16
Când eu vorbesc cu Isus,

În rugă-i mulțumesc,

Și vreau că toată viața,

Pe El să Îl slăvesc.

17
Cântarea bucuriei,

E și-n inima mea,

Și-n slava veșniciei,

Cu toți-o vom cânta.

18

Mulțumește-i orișicând,

De e rău sau bine,

El cunoaște al tău gând,

Și-I mereu cu tine.

19
Și gândul meu Isus iubit,

Și viața mea curată,

Și sufletul meu curătit,

Te laudă de-o dată.

20
Când am să cresc eu mare,

La toți am să le spun ,

De marea îndurare,

Și cît ești Tu de bun.

21
Și ce dacă eu sunt mai mic,

Isus mă va crește mare,

Și voi fi un ucenic,

Cu credință mare .

 

Florina Bonca

NU TE INGRIJORA – poezie

 

Din cate binecuvântări primite,
Si din cit har nemeritat,
Mă întreb acum Isuse Doamne
De ce mă îngrijorez eu iar?

De-atâtea ori pe ne-așteptate,
Tu ai lucrat, s-am biruit,
De ce mă-îngrijorez eu oare
Si mă frământ, nu-s liniștit?

când Tu ai îmbrăcat câmpia
Cu flori si iarba peste tot,
De ce ma-ngrijorez eu oare
când am sa-îmbrac si ce sa port?

La păsări Le dai din belșug
Tot ce au de trebuința,
Te rog ridica acest jug
Si da-mi Te rog acum credința.

Si cu credința înainte,
Si cu speranța-n viitor,
Pentru orice ar fi sa vina
Ii sunt doar Lui mulțumitor!

De-acum, eu nu am nici o grija,
Stăpânul meu e Dumnezeu,
El îmi conduce pași-n viața
El poarta greu-n locul meu.

Eu trebuie sa stau pe cale
Si vreau sa i-L ascult mereu,
Caci biruința e mai mare
când mă încred in Dumnezeu!

Florina Bonca

ISUS IMPATURA STERGARUL DUPA INVIERE – CE VREA SA NE SPUNA?

De ce este important sa știm ce însemna faptul ca Isus a împăturat strugarul după înviere?

Ioan 20:7 Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur.

Acesta a fost un semn cu o semnificație foarte importanta pentru poporul evreu. Oricine de la mic la mare cunoșteau însemnătatea unui strugar împăturat. Acesta era un semn intre stăpân si servitorul lui, la timpul mesei servitorul pregătea masa in felul cum i-i cerea stăpânul sau, apoi nu se apuca sa strunga masa pana nu avea semnul dat de stăpân. Daca stăpânul i-si spăla mâinile si se ștergea pe mâini, apoi punea ștergarul neîmpăturit pe farfurie, însemna ca a terminat de mâncat, iar servitorul poate curata masa. Însă daca stăpânul după ce-si spală mâinile si își șterge mâinile apoi împătura ștergarul si-l punea lingă farfurie, si se ridica de la masa, acesta era semnul ”VIN INAPOI”

 Prin faptul ca Isus a împăturat ștergarul ne-a spus tuturor ca El VA VENI INAPOI !!!

Cum sa fim soții înțelepte!

 

1. DUMNEZEU CAPUL BĂRBATULUI

2. BĂRBATUL CAPUL FEMEII

3. FEMEIA TREBUIE SĂ FIE SUPUSĂ BĂRBATULUI EI

Dumnezeu a creat un plan de SUCCES si cu siguranța daca se respecta acest plan, familia va fi puternica, si durabila. Daca se inversează ordinea in acest plan de construcție creat de Dumnezeu pentru familie, familia se va dărâma.

1 Corinteni 11:3

Dar vreau să știți că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos.

Efeseni 5:22

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului,

Proverbe 14 :1

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei

 

Femeia înțeleapta

 • in primul rând asculta de Dumnezeu

 • ea va sta in poziția care ia fost rânduita in planul făcut pentru familie

 • se va ruga lui Dumnezeu pt. bărbatul ei

 • il va indemna la fapte bune

 • nu se va ridica deasupra bărbatului, nu va încerca sa-i ia locul de conducător

 • este o femeie mulțumita

 • este o femeie care știe sa-si aprecieze si sa-si respecte bărbatul

 • este o soție ascultătoare

 • nu este prefăcuta

 • daca este mai inteligenta decât bărbatul ei si știe sa conducă casa mai bine decât el, o va face in smerenie cu supunere, fără sa se ridice deasupra bărbatului ei, fără sa se umfla de mindire.

 • pentru ca respecta regula lui Dumnezeu, tocmai de aceea se numește înțeleapta femeia care știe sa rămână jos chiar daca este sus.

 • nu va sta la pânda sa vâneze greșelile si slăbiciunile lui, îl va ajuta sa se reabiliteze.

 • va avea o voce temperata când sânt probleme, sau argumente

 • va avea un zâmbet pe buzele ei când se întâlnește cu el, va fi evlavioasa si gingașa

 • își va îndeplini datoria de soție cu bucurie

 • îl va ajuta pe bărbatul ei s-o iubească, si sa împlinească porunca lui Dumnezeu de a-si iubi nevasta.

Femeia nebuna

 • nu asculta de Dumnezeu

 • nu sta la locul ei in planul lui Dumnezeu pentru familie

 • nu se roagă pentru bărbatul ei

 • vrea sa ia locul de conducere in familie, de aici si gluma: ‚’’bărbatul este capul si femeia gatul, si-l învârte cum vrea ea’’, din nefericire aceasta gluma circula si printre femeile creștine.

 • este nemulțumita

 • toata ziua se plânge de bărbatul ei

 • Ii face numai critica

 • i-si înjosește bărbatul in fata altora

 • nu-l respecta

 • rade de el

 • își înșală bărbatul

 • folosește cuvinte grele la adresa lui

 • îl nesocotește

 • este tot timpul fără zâmbet pe fata

 • este șireata

 • flirtează cu alți bărbați, provoacă gelozie

Atenție, o femeie nu este nebuna de la început, cu cat se va departe de Dumnezeu, cu cat scade părtășia ei cu Dumnezeu, va deveni nebuna, diavolul o va amăgi, si încet, încet va pune la îndoiala planul făcut de Dumnezeu, crezând ca daca va lua ea conducerea, lucrurile se vor îndrepta. Din potriva, i-si va dărâma casa cu înseși mâinile ei.

Dumnezeu sa ne facă femeii înțelepte. AMIN

Florina B

Secretul Unei Casatorii Durabile

 

Femeia înțeleapta își zidește casa, iar femeia nebuna o dărâma cu înseși mâinile ei. –( Proverbe 14:1)

           Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului;(Efeseni 5:22)

 Când am citit primul verset din Proverbe, m-am tot gândit ce poate sa însemne aceste cuvinte, ce ticluire are acest proverb, considerând ca tot ce scrie in Biblie este scris spre folosul nostru, am încercat cu ajutorul Duhului Sfânt a lui Dumnezeu sa găsesc ce înseamnă ca o femeie, poate sa clădească o căsnicie sau poate sa o dărâme.

Al doilea verset din Efeseni, este legat de primul, pentru ca împlinind acesta se confirma primul verset, personal cred ca acestea doua sânt unul din secretele unei casatorii durabile.

Dumnezeu a creat un plan unic pentru familie, El a fost arhitectul a făcut o schema, care daca este respectata, casa, familia, căminul va rezista, oricărei furtuni. Dumnezeu a făcut in acest plan ca

 • Dumnezeu sa fie capul bărbatului,

 • Bărbatul sa fie capul femeii, iar

 • Femeia sa fie supusa bărbatului.

Femeia are un loc special in acest plan, este o baza importanta. Dumnezeu nu a creat bărbatul sa fie capul iar femeia sa fie gâtul, o gluma care circula si printre creștini, gluma ADEVAR care de fapt este motivul multor casnicii dărâmat.

Atâta timp cit femeia i-si păstrează locul si rolul planificat de Dumnezeu, casa va rămânea in picioare, cu cit femeia încearcă sa se ridice deasupra bărbatului, si sa-si schimbe rolul dat de Dumnezeu, casa ei se va dărâma.

Oare de ce Dumnezeu nu spune ca bărbatul poate sa clădească sau sa dărâme casa?, pentru ca depinde de femeie daca ea este ascultătoare de Dumnezeu si sta in locul ei destinai de Dumnezeu.

Cineva va spune ‚’’dar trebuie sa iau eu conducerea ca el nu se pricepe’’ Dumnezeu nu este in potriva ca femeia sa aibă idei mai bune decât a bărbatului, ce-l mai important este ca femeia sa rămână smerita si supusă bărbatului ei si lui Dumnezeu. Comunicarea si înțelegerea, ajungerea la un numitor comun, fără sa se diminueze valoarea bărbatului data de Dumnezeu, duce la respect si încredere.

Atâta timp cit femeia asculta de Dumnezeu, si sta supusa bărbatului ei, va atrage binecuvântare lui Dumnezeu asupra casei ei.

 Secretul unei casnicii durabile, este sa respecți aceste reguli:

 • SÂ-L ASCULTI PE DUMNEZEU, aceasta înseamnă SÂ STAI ÎN POZIȚIA PE CARE ȚI-A RÎNDUIT-O DUMNEZEU

 •  SĂ FII SUPUSĂ BĂRBATULUI TĂU

 • SĂ-I DAI BĂRBATULUI TĂU LOCUL DE CINSTE ȘI RESPECTUL PE CARE DUMNEZEU LA RÎNDUIT SĂ-L AIBĂ. 

 Împlinind acestea Dumnezeu i-ti va răsplăti ascultarea, si credincioșia ta cu o căsnicie binecuvântata si durabila.

 

Florina Bonca 

Cind Si Cum Sa Ne Rugam Pentru Copiii Nostri, Ce Sa-i invatam? Indemnuri Pentru Mame Si Tati In Devenire

Ești însărcinata cu primul copil, soțul tău nu știe nici pe jumătate prin ce treci, totul este nou, ai vrea sa știi mai multe, cum sa fii o mama/tata buna, cum sa-i oferi copilului vostru ce este mai bun.
·      Încă din timpul sarcini începeți sa va rugați pentru copilașul vostru, se va naște într-o lume plina de păcat si de când e mic Diavolul ii va da târcoale, de aceea rugați-vă pentru copilaș neîncetat, când ii dai sa mănânce, când ii schimbi scutecul, când doarme, când se joaca, … tot timpul.
Rugăciunile părinților sânt ziduri sfinte de protecție, ridicate in jurul copiilor lor.

·       Fi o mama/tata credincioasa, care sa-ti pui încrederea in Dumnezeu in orice situație, vor fi zile si nopți când vei fi obosita/obosit, copilașul va fi bolnav, ti se va părea ca nu mai poți, atunci trebuie sa știi ca nu ești singura, ridica-ti ochi către Dumnezeu, numai de la El iți vine ajutorul. Vei simți o pace deosebita, o liniște neașteptate, o soluție la problema pe care o ai. Nu intra in panica, Dumnezeu iți va da un instinct care numai o mama îl poate avea, ai încredere in acel instinct este de la Dumnezeu.

 • Fi o mama/tata exemplu, când copilul creste o copiază pe mama lui, si pe tatăl lui, daca vei cânta, copilul va cânta, daca te vei certa, copilul se va certa, daca te vei ruga, copilul va vrea sa se roage. Se spune ca, copiii sânt oglinda părinților.
 • Învață-l de mic căile Domnului, învață-l despre armatura lui Dumnezeu, învață-l ca Dumnezeu este dragoste dar in același timp este un Dumnezeu care urăște si pedepsește păcatul, învață-l despre iertare si pocăința, despre jertfa Domnului Isus, si ca El va veni curând.
 • A fi mama/tata este o responsabilitate foarte mare, apropie-te de copilul tău pana acolo unde sa aibă încredere sa-ti spună toate problemele, dar nu prea aproape sa-si piardă respectul fata de tine.

 

 • Rugați-va împreuna pentru problemele copiilor voștri, personal cred ca este important, copiii sa știe ce ne rugam pentru ei si cum ii încredințam in brațul Domnului.
 • Când ajung la vârsta la care pot lua decizi, si vedeți ca deciziile lor nu sânt plăcute lui Dumnezeu singura soluție este pe genunchi, post si rugăciune, cu credința.
 • Când postiți si va rugați pentru copiii care sânt in faza de rebeliune este bine sa le spuneți ca acea zi este dedicata pentru ei special. Si ca nu ve-ti înceta sa strigați la Dumnezeu pana când ei se vor întoarce la Dumnezeu.

 

Florina B

 

CONSTATARI !!!!!!!!!!!!!!!

– Nimeni nu-ti poate ruina ziua fara acordul tau.
– Cei mai multi oameni sunt fericiti atat cat vor sa fie.
– Ceilalti te pot opri pentru moment, numai tu poti sa o faci pentru totdeauna.
– Atat cat iti propui, atata vei avea.
– Succesul se opreste acolo unde vrei tu.
– Nu  vei avea niciodata totul.
– Viata este un jurnal…nu o destinatie.Calatorie placuta!
– Cea mai mare minciuna de pe planeta: “Cand vei avea tot ce vrei, vei fi fericit”
– Cea mai buna cale de a scapa de o  problema este sa o rezolvi.
– Am invatat in ultima vreme, ca “cei care iau” pierd, iar “cei care dau” castiga.
– Cele mai importante evenimente ale vietii nu au valoare daca nu sunt impartasite.
– Daca nu pornesti cu siguranta nu vei ajunge.
– De cele mai multe ori ne este frica de lucrul pe care il dorim cel mai mult.
– Cei care rad sunt cei mai puternici.
– Ieri trebuie sa fie ultima zi pentru orice plangere.
– Cauta oportunitati nu garantii.
– Viata este la viitor, nu la trecut.
– Succesul te inalta inca o data.
– Acum este cel mai bun timp pentru toate.
– Cand lucrurile merg prost …nu te lasa dus de val.
– Intotdeauna sa stii si sa-ti amintesti ca Dumnezeu este atotputernic si are intregul control al tuturor lucrurilor

 

Afirmatiile Noului Testament despre Dumnezeirea lui Isus Hristos

      

      1      Puterea Lui de a ierta pacatele, Ii dovedeste Dumnezeirea, Marcu 2:10 “Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,”

 

 

2        Dreptul de a fi venerat, Ii dovedeste Dumnezeirea, Matei 2:11 ; 8:2 ; 9:18 ; 14:33 „. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.”

 

      „Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” „

 

       „ Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat, şi I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.” „

 

      „ Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” „

 

 

3        Puterile Sale supranaturale, toate minunile cuprinse in Evanghelii, Ii dovedesc Dumnezeirea. 

 

            Marcu 2:11 „„Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, – „scoală-te, ridică-ţi patul,             

    si du-te acasă.””.

    

     Marcu 3:5 „Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei, şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.”

 

           Marcu 3: 10-11 „Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli, se      înghesuiau spre El ca să se atingă de El.

       Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui, şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.”

4        Caracterul Sau lipsit de pacat, Ii dovedeste Dumnezeirea. Evrei 7:26 „Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri „

1 Petru 2:22 „„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”.”

1 Ioan 3:5 „Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

       5   Moartea Lui, in locul altora, Ii dovedeste Dumnezeirea

             Evrei 2:9 “Dar pe Acela, care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decâ  îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste”, din pricina morţii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.”

6        Invierea Lui trupeasca, Ii dovedeste Dumnezeirea

Romani 1:4 „iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”

7        Isus Hristos a facut numeroase promisiuni, a caror implinire impune caracter Dumnezeiesc.

           Matei 11:28-27 „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

            Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.”

             Matei 28:19-20 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

              Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

8         Oamenii trebuie sa se increada in El, tot asa cum se incred in Tatal, cea ce demonstreaza Dumnezeirea.

       Ioan 14 ;1-3 „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

             În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă   duc să vă pregătesc un loc.

           Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”.

9           El este creatorul si sustinatorul universului, calitati ce pot fi atribuite numai lui Dumnezeu.

Ioan 1:1-3 „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

         El era la început cu Dumnezeu.

          Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”

            Coloseni1:16-17 „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

          El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.”

10     El are toate insusirile Dumnezeiesti :

          – Omniprezenta

          – Omnistiinta

          – Omnipotenta

      Matei 28:18-20 „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

       Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

        Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

         Ioan 16:30 „Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile, şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.”

 

 

    Selectii din cartea : Profetii Inca Vorbesc – Mesia in Ambele Testamente de Fred John Meldau

ALEGE!!! Mos Craciun, bradul sau Isus Fiul Lui Dumnezeu

 

 

Trăim vremea când in case in biserici, Ieslea cu pruncul Isus sânt înlocuite cu Moș Crăciun sau Moș Gerilă si de bradul frumos împodobit, acesta  fiind  centrul atenției. Mai mare preț punem pe împodobirea bradului, decât nașterea Domnului Isus.

    Le spunem copiilor daca nu sânt cuminți Moș Crăciun nu le aduce cadouri. Ce mare neadevăr, ce minciuna spusa de noi copiilor noștri care cu toata inima cred ori ce le spunem.

     Le cerem copiilor sa nu minta sa spună întotdeauna adevărul, le spunem ca Dumnezeu a dat o porunca sa nu minți, sa nu fie nimic mai presus ca Dumnezeu, si noi părinți ce facem? exact inversul, exact ce Dumnezeu ne cere sa nu facem.

      Dece in loc de bradul împodobit nu se face o iesle decorate in toate bisericile, in Biblie nu se spune nicăieri despre brad, aceasta este un obicei si o tradiție care nu se poate rupe de dragul a nu deranja pe nimeni, sau a nu fi criticați sau a fi considerați prea radicali, sau conservativi, este doar un obicei nevinovat vor spune unii, însă acesta atrage privirea si atenția asupra lui, tocmai ce-a ce displace lui Dumnezeu.

      De citi ori in timpul slujbei privirea noastră este furata de bradul frumos împodobit, si gândul nostru merge in alta parte. Privind la brad sigur nu ne gândim la nașterea Domnului Isus, ne gândim, mai de graba la frumusețea  luminilor, la toate decorațiile puse pe el, si suntem curioși cine a avut atâta imaginație.

      In schimb daca ar exista un aranjament cu Pruncul Isus in iesle, Maria si Iosif, pastori si magi, cu siguranța privind acestea, gândul nostru va merge la Bethleem.

      Este Isus centrul sărbători noastre?, colindul nostru i-L mărește pe Fiul lui Dumnezeu? sau  sărbătorim bradul “o brad frumos”, Moș Crăciun-”Moș Crăciun cu plete dalbe”, alți o preamăresc pe Maria mai mult decât pe Domnul Isus, “ave Maria”, este foarte bine ca Maria sa aibă un loc de cinste dar nici decum mai sus ca al Domnului Isus. Întâlnirile si petrecerile de Crăciun aduc cinste Fiului lui Dumnezeu sau ne adunam sa fim împreuna si sa ne simțim bine.

      Haideți dar sa-L onoram si sa-I dam locul de cinste, locul ce I- se cuvine Fiului lui Dumnezeu.

 

 

F.B.

  

ALCOOLUL IN PERSPECTIVA BIBLIEI(2)

C.    De ce creştinii de astăzi nu ar trebui să consume vin şi băuturi alcoolice ?

•1.      Consumul alcoolului de astăzi nu mai este necesar (ca în vremurile biblice) pentru purificarea apei de băut.

•2.      În timpul nostru alcoolul este o problemă mult mai gravă decât în timpurile biblice, când erau relativ puţini beţivi; tot mai mulţi oameni devin dependenţi de alcoolul pe care au început să îl folosească “cu măsură”. O statistică din SUA arăta că în anul 1982 erau zece milioane de alcoolici, din care trei milioane erau adolescenţi. Numărul lor a continuat să crească de atunci, în “ţara libertăţilor”.

•3.      Abstinenţa este metoda cea mai sigură de a evita folosirea abuzivă, mai ales că ceea ce definim a fi un abuz de alcool este diferit de la caz la caz. În revista “Christianity Today”, un reporter a pus următoarea întrebare : câţi oameni ar mai folosi avioanele dacă ar afla că un avion din zece se va prăbuşi ? Nu că acesta ar fi procentajul prăbuşirilor, dar acceptând această ipoteză, enorm de mulţi oameni nu ar mai folosi avionul. Şi totuşi statisticile arată clar că din zece consumatori de alcool unul devine alcoolic. De ce să apelezi atunci la o asemenea folosire?

•4.      Abstinenţa este o hotărâre care arată consecvenţă în principii. Dacă drogurile sunt interzise pentru că provoacă dependenţă şi probleme fizice şi psihice, de ce oare să nu ţinem seama de cea mai mare dependenţă din punct de vedere practic ? Oamenii devin mereu dependenţi de alcool şi totuşi nimeni nu a sugerat vre-o iniţiativă pentru evitarea acestei dependenţe! Ei bine, aceasta este abstinenţa.

Dacă aceste motive nu ar fi suficiente, haideţi să analizăm următoarele situaţii[2] :

 • – dintre toate persoanele care consumă alcool, cel puţin 36% au probleme tocmai din această privinţă

 • – procentajul elevilor de liceu care au fost beţi a crescut până la 45%

 • – alcoolul este cauza nr. 1 a accidentelor de circulaţie, şi încă a celor mai grave.

 • – alcoolul este una din cauzele principale care provoacă apariţia cancerului

 • – alcoolul este principala cauză a copiilor care se nasc cu probleme

 • – un foarte mare procentaj de familii destrămate provine din rândul familiilor care consumă alcool

 • – alcoolul stă la baza stărilor care provoacă furturi, violuri, crime şi tâlhării

 • – impozitele noastre necesită cel puţin 11.000 de lei pentru fiecare 1.000 de lei cheltuiţi pentru alcool (aici intră absenteismul de la serviciu, productivitatea scăzută, arestările, procesele şi detenţiile precum şi spitalizările produse de consumul alcoolului)

•D.    Întrebări puse celor care vor să rămână lângă un consum “moderat” de alcool

•1.      Consumul acesta mă va duce la păcat ? Biblia este absolut clară când este vorba de beţie! Este la fel de clară când este vorba de abuzul de băutură! Biblia este fără dubiu când este vorba despre băuturile tari! Dar ce spune ea despre consumul moderat de vin ?

1 Cor. 6:12 – chiar dacă eu aş considera că îmi este îngăduit, îmi este şi de folos ? Apoi, nu cumva va pune stăpânire pe mine ? Observaţi vă rog că dacă trebuie să am vin, acesta a pus stăpânire pe mine!

•2.      Dacă consum vin voi face pe altcineva să păcătuiască? Chiar dacă acel consum de vin nu ar fi o problemă pentru mine, oare nu va fi o pricină de poticnire pentru cineva? Vezi următoarele versete :

            Filipeni 2:4

            Romani 14:21

            1 Cor. 10:23-29

•3.      Pot să consum alcool (vin) spre slava lui Dumnezeu (vezi 1 Cor. 10:31)?  Dacă nu poţi să îl slăveşti pe Dumnezeu şi să îl onorezi prin aceasta, nu este nici un lucru bun şi nici necesar. Iar dacă cineva spune că ar putea îndeplini şi această condiţie atunci ar trebui să caute răspuns la următoarele întrebări bazate pe ceea ce spune Scriptura:

 • – de ce oare preoţii ar fi putut muri dacă ar fi consumat alcool înainte de slujba din templu (Lev. 10:9) ?

 • – de ce casa recabiţilor a fost un model de slujire corectă a lui Dumnezeu ?

 • – de ce o consacrare totală înaintea Domnului prin nazireat implica abstinenţă totală ?

 • – de ce persoanele de care Dumnezeu s-a folosit în mod deosebit au trebuit să respecte abstinenţa (vezi Samson şi mama sa; Ioan botezătorul)?

Dacă în toate aceste exemple ar fi fost posibil să consumi vin sau băutură „spre slava lui Dumnezeu” de li s-a cerut să se abţină total şi sunt apreciaţi pentru aceasta ?

Precizăm că abstinenţa în sine însăşi nu îl face pe creştin să fie mai spiritual, şi nici nu este o poruncă clară, directă şi generală cu privire la abstinenţă. Dar tocmai prin ea, creştinul adevărat ar trebui să protesteze împotriva relelor aduse de folosirea alcoolului.

            Principalul motiv pentru care oamenii beau, este relaxarea şi plăcerea euforică produsă de băutură. Doreşte oare atunci Dumnezeu să ne lipsească de o plăcere ? Dimpotrivă, El doreşte să avem pace deplină şi bucurie reală, dar acestea sunt pacea lui Dumnezeu şi bucuria lui Hristos, bucuria mântuirii. Iată de ce Efeseni 5:18 spune : “nu vă îmbătaţi de vin…dimpotrivă fiţi plini de Duh” (vezi şi Ps. 16:11). Pentru un creştin este o ruşinoasă mărturie să apeleze la surogate de bucurie, stimulând bucuria prin altceva decât părtăşia cu Mântuitorul şi siguranţa mântuirii sale! Este de asemenea o insultă la adresa Duhului Sfânt să cauţi un stimulator de bucurie sau plăcere când poţi avea bucuria Duhului, o bucurie care să fie deplină! Sigur că Dumnezeu doreşte să avem bucurie, dar nu prin înlocuitori; nu o bucurie centrată în mine însumi, ci îndreptată spre El; nu o bucurie care să vatăme ci una care să înalţe!

Principii De Baza Pentru O Casnicie Durabila

Principii care arata cat de necesar este sa evitam tensiunile.

 1. Datoria unirii in casatorie cere unitate. Nu poti fi de acord cu propriul tau trup?

 2. Dezacordul cu partenerul tau iti va aduce durere si neliniste in intreaga viata. La fel cum nu doresti sa te ranesti si iti ingrijesti fara intarziere ranile, tot asa trebuie sa observi orice intrerupere in pacea familiei tale si sa cauti sa o vindeci cat mai repede.

 3. Conflictele racesc dragostea, te fac sa nu-ti mai doresti partenerul. Ranirile separa; e un chin sa fiti legati impreuna de legaturile casatoriei, in timp ce inimile vi s-au instrainat. Daca in interior sunteti adversari, dar in exterior sunteti sot si sotie, casa si placerea voastra se transforma intr-o inchisoare (Prov. 19:13).

 4. Tensiunile  dintre sot si sotie afecteaza viata intregii familii; ei sunt ca o pereche de boi injugati la un jug nepotrivit, care nu pot face nimic folositor din cauza neintelegerilor dintre ei.

 5. Conflictele va impiedica sa va inchinati lui Dumnezeu intr-un mod potrivit; nu va puteti ruga impreuna sau discuta lucruri ceresti, nici nu va puteti ajuta reciproc sufletele (Matei 5:23; 1 Samuel 15:22).

 6. Tensiunile fac imposibila conducerea familiei asa cum se cuvine (Mat 12:25; Mar 3:25; Luca 11:17).

 7. Tensiunile dintre voi va vor expune rautatii lui Satan si ii vor oferi nenumarate ocazii sa va ispiteasca (Iacov 1:13; 1 Cor. 7:5; Iov 2:9).

      Recomandari pentru evitarea tensiunilor.

 1. Pastrati vie dragostea dintre voi. Iubiti-va partenerii mult si cu zel. Dragostea va inlatura mania; cand iubesti mult pe cineva, nu te vei supara pentru orice lucru mic. Cu atat mai putin vei recurge la cuvinte aspre, indepartare de celalalt sau la alta forma de abuz (Lev. 19:8; Psa. 133:1; Prov. 15:17; Rom. 12:10; Rom. 14:19; Rom. 15:1; 1 Cor. 13:4-7).

 2. Atat sotul cat si sotia trebuie sa-si omoare mandria si puternicele sentimente egoiste (Luca 9:23; Psa. 101:5; Prov. 16:5; Prov. 21:4; Prov. 28:25; Mat. 23:12; 1 Petru 5:6). Aceste sentimente duc la intoleranta si insensibilitate. Trebuie sa va rugati si sa lucrati pentru un duh smerit, bland si linistit. O inima ingamfata e deranjata si provocata de fiecare cuvant care pare sa atenteze la parerea ta buna despre propria-ti persoana (Psa. 10:4; Osea. 7:10; Prov. 13:10; Prov. 28:25).

 3. Nu uitati ca amandoi sunteti persoane bolnave, cu multe defecte; prin urmare, asteptati-va la rodul acestor defecte in fiecare dintre voi; nu va prefaceti surprinsi de ele, ca si cum n-ati fi stiut de ele mai dinainte. Hotarati-va sa aveti rabdare unul cu celalalt, amintindu-va ca v-ati luat unul pe altul ca persoane pacatoase, supuse ispitei, imperfecte, si nu ca ingeri, fara pata si desavarsiti (Ier. 17:9; Rom. 7:24; 1 Ioan 1:8).

 4. Amintiti-va si ca sunteti un singur trup; de aceea, nu va simtiti mai jigniti de cuvintele sau greselile celuilalt decat ati fi de ale voastre. Nu te mania pe sotia ta pentru greselile ei mai mult decat te manii pe tine insuti pentru greselile tale. Daca te superi si esti nemultumit din cauza unei rani, fa-o in asa fel incat sa duca la vindecarea ei, nu la infectarea si agravarea partii ranite. Astfel vei transforma mania in mila si vei fi determinat sa te ingrijesti de vindecare (Efes. 4:26; Efes. 4:32; Iacov 1:19).

 5. Hotarati mai dinainte ca atunci cand unul dintre voi pacatuieste prin manie si suparare, celalalt sa il rabde in tacere si blandete pana isi recapata judecata (Efes. 4:2; 1 Cor. 13:4).

 6. Priviti tot timpul inspre viitor si nu uitati ca trebuie sa traiti impreuna pana la moarte, trebuie sa fiti tovarasi de viata unul pentru celalalt, o mangaiere in viata celuilalt, si astfel veti vedea cat de absurd e sa va certati si sa va suparati unul pe celalalt (Ecles. 9:9; Rom. 7:2).

 7. Evitati cat puteti de mult ocaziile de manie si cearta cu privire la familiile voastre (Gen. 2:24).

 8. Daca esti atat de suparat incat nu iti poti pastra calmul, cel putin controleaza-ti limba si nu rosti cuvinte care ranesc si batjocoresc, care atata focul si il intetesc. (Nu-ti starni si mai mult mania, pentru ca astfel doar iti hranesti dorinta fireasca de razbunare). Taci, si asa iti vei recapata mai curand linistea si pacea (Gal 5:15; Iacov 3:5,6,8).

 9. Acela dintre voi care e mai calm si mai rational sa ii vorbeasca celuilalt cu grija si cu judecata (in afara de cazul cand are de-a face cu o persoana obraznica, pentru ca atunci lucrurile se vor inrautati si mai mult). De obicei, cateva cuvinte cumpatate, spuse cu seriozitate, vor avea efectul unui dus rece. Spune-i partenerului tau, atunci cand este manios: „Stii ca asa ceva n-ar trebui sa se intample intre noi; dragostea trebuie sa incheie aceasta discutie si trebuie sa te pocaiesti de aceasta manie. Dumnezeu nu aproba asa ceva, si nici noi nu vom fi de acord cu ce s-a intamplat, dupa ce va trece fierbinteala. Aceasta stare sufleteasca e contrara unui spirit de rugaciune, si acest limbaj e contrar limbajului rugaciunii; trebuie sa ne rugam impreuna; hai acum sa nu mai facem nimic care sa impiedice rugaciunea: apa dulce si apa amara nu curg din acelasi izvor”, etc. Cateva cuvinte de bun simt, calme si smerite, pot opri potopul si pot reinvia ratiunea orbita de pasiune (Prov. 15:18; Mat. 5:9; Psa. 85:8).

 10. Cand ai pacatuit impotriva partenerului tau, marturiseste-i acest lucru si cere-i iertare, apoi uniti-va in rugaciune cerand iertare lui Dumnezeu; acest lucru va actiona in tine ca un preventiv data viitoare. Cu siguranta iti va fi rusine sa faci din nou un lucru pentru care ti-ai cerut iertare inaintea unui om si inaintea lui Dumnezeu (Efes. 4:32; Iacov 5:16).

 selectii ………….R.B Tradus de F.V.

EVANGHELIA ADEVARATA – PREDICA DE PAUL WASHER

Published in: on 10/13/2008 at 3:18 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

INTREBARI SI RASPUNSURI CU PAUL WASHER

Published in: on 10/07/2008 at 5:26 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

BLINDUL PASTOR

Odată L-am văzut trecând
Cu turma pe Păstorul blând,

Mergea cu dânsa la izvor,
Blândul Păstor, blândul Păstor!

Pe-o oaie ce căzuse jos
A ridicat-o El frumos,

Şi-a dus-o-n braţe iubitor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor!

Iar mai târziu L-am întâlnit,
De cuie şi de spini rănit,

Ca să-Ţi deschid, ai tot bătut
Să intri si la mine!

Dar lumea-mi spuse să nu viu,
Că viaţa Ta-i amară,

Am vreme colo, mai târziu…
Si Te-am lăsat afară!

Iar astăzi, singur mă-nfior
De-a mele fapte rele,

Isuse,şi Te-aştept cu dor
În noaptea vieţii mele!

Mai vino iar, Isuse blând,
Mai bate iar o dată!

Te-aştept cu sufletul plângând…
Şi uşa-i descuiată!

T.D.

 

Published in: on 10/06/2008 at 4:24 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

Ce mult se-ndreptăţeşte omul

Ce mult se-ndreptăţeşte omul că n-a ucis şi n-a furat
Că n-a aprins la nimeni casa, că strâmb spre nimeni n-a jurat

Că n-a nedreptăţit pe nimeni luând ce nu era al lui.
Oricând s-ar măsura cu alţii, ca el pe lume nimeni nu-i.

Se poate,n-a ucis cu parul, se poate,n-a furat comori,
Dar cu cuvântul şi cu ura el n-a ucis, de-atâtea ori?

Se poate n-a prădat avutul cel pământesc al nimănui,
Dar n-a furat el de la Domnul când dezbina lucrarea Lui?

Se poate, n-a făcut păcate cum face orice vinovat
Dar când putea să facă-un bine şi nu-l făcea, n-a fost păcat?
Când el vedea că alţii sufăr bolnavi şi singuri şi trecea
Şi-ar fi putut să facă-un bine dar n-a făcut, el ce făcea?

Când va veni Hristos în slavă la judecata de atunci
Nu de păcate-o să ne-ntrebe, ci de-ale dragostei porunci
Nu pentru rele-o să ne-alunge, ci pentru binele ştiut
Putând la semeni a le face, dar noi trecând, nu l-am făcut.

O, nu te-ndreptăţi pe tine că n-ai aprins şi n-ai furat
Că este decât toate-acestea un mai amar şi greu păcat:
Acela de-a nu face bine când ştii şi poţi trăind mereu
Mulţi credincioşi o să-i alunge, pentru acesta, Dumnezeu.

T.D.

Published in: on 10/05/2008 at 9:20 pm  Comments (1)  
Tags: , , ,

Regret

Am fost candva si eu ca tine, cand Diavolul ma tinea strans,
Din ghiarele lui blestemate nu ma lasa, eram de plans,
El ma tragea-n a sa mocirla, sa ma scufunde tot mai mult,
Mi-a pus pe ochi un val de moarte ca viata s-o traiesc in vant.Din vesnicii o mana blanda cand valul mi l-a tras usor,
Cand am vazut ca e strapunsa ca sa-mi dea mie ajutor,
Cand am aflat ca ma salvase cu pretul vietii Lui divine,
C-a suferit atat pe cruce, ca a murit si pentru mine…In planset pentru viata toata cat am trait-o in zadar,
Mi-am tot cait nemernicia si-am hotarat, cat mai e har,
Pe calea-ngusta sa ma poarte toti pasii, inspre Tatal meu,
Oricat ar fi de dureros si oricat mi-ar fi de greu.

Nu merita nimic in lumea de ne-mpliniri si -amaraciuni
Cand vezi ca toate sunt nimicuri si toate sunt desertaciuni.
Nu merita sa-ti faci lucrarea pe paie, trestie si fan,
Ci casa sa-ti zidesti pe-o stanca si pe Hristos sa-L ai stapan.

I.H.

 

Published in: on 10/05/2008 at 9:02 pm  Lasă un comentariu  

Am Cautat Iubirea

 

Am căutat iubirea ca pe-o cetate sfântă
ca pe un cer de cântec în lumea de dureri.
Am dat năvală-n lume spre tot ce ochiu-ncântă.
Şi-am întâlnit durerea. Dar cerul nicăieri.
Am căutat iubirea ca patrie voioasă
ca pe-un pământ edenic de pace troienit,
să spun odată clipei: “Rămâi, eşti prea frumoasă!”
Şi-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit.
Am căutat iubirea ca pe un cer al firii.
Şi-am vrut să-i ies în cale cu ramuri de finic,
să sorb din cupa lumii nectarul fericirii.
Şi-am spart în ţăndări cupa, căci n-am găsit nimic.
Am căutat zadarnic. Dar într-o primăvară,
am întâlnit în cale deodată un drumeţ.
Pe umerii Lui trudnici purta o grea povară,
o sarcină de zdrenţe şi cioburi fără preţ.
Trecea pe-o cărăruie întâmpinând batjocuri,
lăsând să-i rupă câinii din haină câte-un fald.
Urca pe colţi de stâncă. Şi-n urma Lui, pe-alocuri,
vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald.
Şi totuşi în privire avea un cer de taină
cum n-am văzut în lume în ochii nimănui.
Şi-am vrut să-i smulg povara. Dar am căzut cu spaimă,
căci mult prea grea era povara Lui.
M-am ridicat degrabă şi L-am ajuns din urmă
să aflu ce comoară în sarcină a strâns.
Dar am simţit că viaţa ca de-un prăpăd se curmă,
când am privit prin zdrenţe cutremurat de plâns.
Căci se vedea-n comoară un clocot ca de cloacă,
un clocotit de drojdii, un spumeg de scursuri.
Tot ce-i murdar şi putred în lumea asta-ntreagă
vuia strivind grumazul sărmanei Lui făpturi.
-Dar unde duci străine povara Ta ciudată,
povară de osândă sub care-atât Te-apleci?
am întrebat drumeţul. Şi El mi-a spus în şoaptă:
-Spre apele uitării, ca s-o arunc pe veci…
-Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea,
dar tu pe cine cauţi înnourat şi crunt?
-Eu… am şoptit în silă, eu… căutam iubirea…
-Iubirea? … fu răspunsul străinului. Eu sunt… „

Published in: on 10/03/2008 at 4:46 pm  Comments (2)  
Tags: , , , ,

Divortul Si Recasatoria In Perspectiva Bibliei

Inainte de divort

Pentru inceput, idealul lui Dumnezeu pentru omenire este o casnicie fericita (Gen. 2:18), nu una nefericita, si in nici un caz divortul. El nu doreste ca oamenii sa aiba parte de casnicii nefericite. In acelasi timp, El uraste divortul (Mal. 2:16). El uraste divortul din cel putin doua motive: este o tradare a celuilalt (Mal. 2:14-16) si este o violare sau o rupere a juramintelor maritale. Dumnezeu trateaza foarte serios tradarea si El ia juramintele in serios (Num. 30). Cu toate acestea, Dumnezeu Insusi doreste sa divorteze atunci cand pacatul sotiei Sale este prea mare (Is. 50:1; Ier. 3:8). Pe de-o parte, deci, divortul trebuie evitat in general si intotdeauna implica pacatul (fie din partea celui care provoaca divortul, fie din partea celui care doreste divortul, fie din partea amandorura). Pe de alta parte, el este uneori justificat, deci nu este intotdeauna pacat sa divortezi.

In al doilea rand, este un pacat sa iubesti ceea ce este pacatos. De exemplu, Isus a invatat ca a dori sa comiti adulter este o calcare a aceleiasi porunci pe care o calca adulterul (Mat. 5:28). Aplicand acest lucru situatiei tale, trebuie sa spun ca nu este de laudat faptul ca iubesti pe un alt barbat, nu este ceva nevinovat. Dorinta de a te marita cu el si de a te culca cu el nu este un rau atat de mare ca a comite adulter in mod fizic insa este, totusi, un pacat. Inima ta ar trebui sa-i apartina sotului tau.

Tine cont, de exemplu, ca in Biblie de obicei Dumnezeu echivaleaza idolatria cu adulterul. Atunci cand poporul Sau se inchina altor dumnezei, Domnul ii acuza de idolatrie (Ier. 3:6 si mai departe; Ezec. 23:1 si mai departe). Biserica este, Mireasa lui Hristos (Ef. 5:25-27). Nu implinim porunca lui Dumnezeu daca numai ne ferim de a ne inchina altor dumnezei. Dumnezeu pretinde ca noi sa-L iubim cu toata inima (Mat. 22:36-38). Atunci cand nu facem lucrul acesta, inimile noastre sunt necredincioase, chiar daca buzele noastre vorbesc ceea ce trebuie (Mat. 15:8). Tot astfel, noi trebuie sa ne angajam fata de perechea noastra cu toata inima. Atunci cand permitem ca inima noastra sa fie necredincioasa, pacatuim. Pana in momentul in care vei fi eliberata in mod legitim de juramintele facute sotului tau, nu poti iubi pe un altul, cum nici nu te poti culca cu un altul.

Din cele spuse, atat tu, cat si sotul tau va faceti vinovati de pacat: el ca nu te iubeste (Prov. 30:23; Ef. 5:25-33; Col. 3:19), iar tu ca ai comis adulter (Ex. 20:14) si ca nu-l iubesti (Tit 2:4). Din punct de vedere teologic, primul pas pe care trebuie sa-l faceti fiecare este sa va pocaiti de pacatele voastre (infidelitate, lipsa dragostei, resentimente, minciuna etc.). Este ceva ce trebuie sa faceti acum, indiferent daca veti divorta sau nu si indiferent daca divortul este sau nu justificat.

Justificarea divortului

Deuteronom 24:1-4

Din Scriptura eu inteleg ca divortul este permis numai in circumstante exceptionale. De exemplu, in timp ce multi din timpul lui Isus apelau la Deuteronom 24:1-4, ca dovada ca divortul era in general acceptat, Isus Insusi respinge aceasta idee (Mat. 19:1 si mai departe). Isus arata ca acest text pur si simplu mai degraba reglementeaza divortul, decat il permite. Dumnezeu a stiut ca divortul/pacatul este inevitabil, asa ca a dat legi care sa-l reglementeze, pentru a proteja victimele lui. Isus a dovedit ca Deuteronom 24:1-4 a fost o reglementare si nu o permisiune, atunci cand a spus ca Moise a dat aceasta lege deoarece israelitii aveau inimi impietrite (Marcu 10:4-5).

Moise se pare ca a dat aceasta lege cu privire la certificatul de divort pentru a o proteja pe femeia care divorteaza (Deut. 24:1-4). Certificatul proba dreptul ei legal de a se recasatori. Fara un asemenea certificat, femeia nu ar fi fost recunoscuta ca divortata in mod legitim, fiind in imposibilitatea de a se recasatori. De ce lucrul acesta nu i-ar fi permis sa se recasatoreasca? Pentru ca a te casatori cu o femeie care nu a fost divortata insemna sa comiti adulter (vezi mai jos interpretarea/aplicarea pe care o face Isus Vechiului Testament).

Matei 19:1 si mai departe si Levitic 20:10

Invataturile lui Isus vizavi de aceasta problema sunt normative pentru mine: „daca un barbat divorteaza de sotia lui – in afara de cazul cand ea i-a fost necredincioasa – si se casatoreste cu alta, comite adulter.” (Mat. 19:9) (Noul Testament – traducere in limba romana moderna, WBT, n.trad.). Pentru inceput, voi spune patru lucruri despre acest verset.

Primul, invatatura lui Isus sustine ca Genesa 2 stabileste modelul pentru casnicie: „ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta” (Mat. 19:6; 19:4-5). Aceasta inseamna ca intotdeauna trebuie sa urmarim idealul unei casnicii perpetue.

Al doilea lucru, cercetatorii inca nu s-au pus de acord asupra a ceea ce inseamna „necredincioasa in casatorie”. In mod sigur, adulterul este inclus; daca si alte pacate cad sub incidenta acestui termen este o problema in dezbatere. Dupa parerea mea, in aceasta categorie nu sunt incluse prea multe alte pacate. Voi discuta mai tarziu aceasta problema.

Al treilea lucru, Isus nu pare sa spuna ca divortul insusi este adulter. O persoana care divorteaza, dar nu se casatoreste, nu comite nici un pacat pe care Biblia sa-l poata clasifica drept adulter. In schimb, recasatoria in urma unui divort care nu are temei biblic merita acuzatia de adulter.

Al patrulea lucru, invataturile lui Isus vizavi de ceea ce poate si nu poate sa faca un barbat se aplica la fel si pentru femeie.

In orice caz, conform invataturii lui Isus, exista o singura categorie de pacate care justifica divortul: „necredinciosia in casatorie”, uneori tradusa si cu „curvie”. Acest termen traduce cuvantul grecesc porneia. Unii comentatori cred ca acesta este primul termen dintr-o lista incompleta. Insa nu exista nici o lista in Matei 19:9 (sau in paralela din Mat. 5:32); este doar un singur termen. Nimic din acest text nu ne face sa credem ca porneia este doar primul termen dintr-o lista care nu este specificata. Continutul unei asemenea liste ar fi trebuit sa fie prezent intr-un alt text si apoi folosit aici. Paralelele cu Marcu 10:11-12 si Luca 16:18 nici macar nu mentioneaza porneia ca motiv pentru divort. Dupa parerea mea, acest lucru este o dovada ca nu exista mai multe exceptii decat porneia.

Ce este, deci, porneia? Mai intai, principalul mod de a fi eliberat de sub legamantul marital este moartea partenerului (Rom. 7.1-4). In Vechiul Testament adulterul era pedepsit cu moartea (Lev. 20:10; codurile de legi prezentau de obicei pedepsele maxime, nu pe cele stipulate, in afara de cazul in care acestea erau specificate), care avea drept rezultat libertatea partii ramase de a se recasatori. De aici rezulta ca pedepse mai putin aspre (cum este divortul) erau de asemenea permise, ceea ce ducea, si de aceasta data, la libertatea partenerului de a se recasatori.

Isus a permis divortul ca o alternativa valida la aplicarea pedepsei capitale partenerului care a pacatuit (Mat. 19:9). Iosif a demonstrat, de asemenea, ca aceasta era o aplicatie valida a Levitic 20:10, deoarece Biblia il numeste „neprihanit” pentru ca a dorit sa divorteze de Maria pe ascuns, decat sa o discrediteze sau sa-i doreasca moartea (Mat. 1:18-19). Regula, deci, pare a fi ceva de genul „pacatele [impotriva partenerului tau] care justifica moartea, de asemenea justifica si divortul.” Cu alte cuvinte, daca ai pacatuit atat de rau incat partenerul tau ar putea, din punct de vedere legal, sa ceara moartea ta, partenerul tau poate fi, de asemenea, liber sa divorteze, in schimb. Divortul este in mod sigur o aplicatie mult mai induratoare a Leviticului 20:10, in cele mai multe cazuri.

Dupa parerea celor mai multi cercetatori, atat termenul ebraic pentru adulter din Levitic 20:10 (na’aph), cat si porneia (termenul grecesc, n.trad.) au acelasi domeniu semantic, fiecare implicand pacate sexuale crase. Contextul in Levitic 20:10 pare a indica in principal adulterul insa si alte pacate sexuale justifica moartea si pot fi incluse usor in aceasta categorie (de ex., bestialitatea, incestul, Lev. 20).

In plus, Isus nu a creat legi noi si nici nu le-a abolit pe cele vechi (Mat. 5:17-20). Acest lucru ma face sa cred ca Matei 19:9 este o aplicare a Vechiului Testament. Mi se pare ca Levitic 20:10 este candidatul principal pentru legea pe care o aplica Isus aici. Acest lucru ma face sa trag concluzia ca porneia din Matei 19:9 se refera la adulter si la alte pacate sexuale crase, care in Vechiul Testament justifica pedeapsa capitala. Desi putem sa despicam firul in patru vizavi de sensul fiecaruia dintre acesti termeni, ideea este ca aici se au in vedere pacatele sexuale crase ce vizeaza infidelitatea si care justifica divortul.

Astfel, dupa parerea mea, legamantul marital intre credinciosi poate fi intrerupt in mod legitim prin moarte sau prin divortul care are temei biblic. Divortul are temei biblic doar atunci cand in Vechiul Testament, pentru o asemenea fapta, ar fi fost justificata pedeapsa capitala. In zilele noastre aceasta perspectiva poate fi considerata una extrema insa cred ca este una biblica si voi incerca s-o explic mai pe indelete.

1 Corinteni 7:10-17

Divortul mai este justificat din punct de vedere biblic atunci cand un necredincios il paraseste pe un credincios (1 Cor. 7:15), dar nu si in cazul in care un credincios il paraseste pe un necredincios. Am scris mai mult despre aceasta exceptie in alta parte.

Multe biserici permit divortul si in cazul abandonarii iar unii considera lucruri ca abuzul a fi o forma de abandon. Acest lucru poate sau nu sa fie o justificare, in functie de detalii. Oricum, nu cred ca abuzul emotional constituie un motiv pentru divort, nici in Vechiul Testament si nici in Noul Testament.

In cazul abandonarii efective a unui credincios de catre un necredincios, cred ca avem de-a face cu ceea ce Biblia ar considera un divort care exista in realitate chiar daca acesta are autoritate legala sau nu. Acesta este tipul de situatie care ar motiva in mod rezonabil porunca lui Moise referitoare la certificatul de divort, in Deuteronom 24:1-4, text care cred ca este baza pe care Pavel permite recasatoria intr-o asemenea situatie (1 Cor. 7:15). Necredinciosul n-ar trebui sa plece iar credinciosul n-ar trebui sa-l alunge sau sa-l izgoneasca pe necredincios. Insa daca un asemenea pacat este comis de catre necredincios, credinciosul este aparat, primind un certificat de divort de la necredincios.

Dupa divort

Dupa un divort justificat din punct de vedere biblic, amandoua partile se pot recasatori. Nu vad nicaieri in Scriptura interzicerea recasatoriei celui care a provocat divortul. Mai degraba, Biblia pare sa spuna ca un cuplu casatorit este intr-un legamant care poate fi rupt numai in anumite circumstante. O data ce este rupt, amandoi partenerii sunt liberi. O persoana nu poate avea obligatii contractuale fata de alta persoana fara ca cealalta persoana sa aiba aceleasi obligatii contractuale. Doi oameni sunt fie in legamant, fie in afara lui; nu exista o cale de mijloc prin care numai o parte este in legamant.

Oricum, multe divorturi nu sunt justificate biblic. In aceste cazuri, partenerii divortati nu au dreptul sa se recasatoreasca deoarece legamantul nu a fost calcat. Fiecare este sub legamant fata de celalalt, fiind tratati numai ca separati (1 Cor. 7:11).

Separarea este o optiune pacatoasa in cele mai multe cazuri, desi Pavel recunoaste ca uneori se intampla acest lucru. Scenariul descris de Pavel pare a fi un caz in care un cuplu a divortat fara o justificare biblica. Deoarece ei nu au o justificare biblica, ei nu sunt cu adevarat divortati. Prin urmare, singurele lor optiuni sunt separarea continua (pseudo-singuratatea) sau impacarea. Astazi, acest lucru se poate intampla fie prin simpla separare, fie printr-un divort legal, dar fara temei biblic.

Mai departe, din moment ce adulterul justifica divortul si din moment ce recasatoria ilegitima este un adulter, daca unul dintre parteneri se recasatoreste in urma unui divort nejustificat biblic, celalalt partener poate sa-l elibereze de obligatiile legamantului, rupand legamantul in temeiul adulterului. In mod clar aceasta optiune este una pacatoasa, deoarece este provocata de o recasatorie prin care s-a comis adulter.

 de Ra Mc Laughlin

tradus de Tiberiu Pop

90 MINUTES IN HEAVEN – DON PIPER (90 de minute in Rai)

Imuni Fata De Cuvintul Lui Dumnezeu (2)

SCUZELE PRODUSE ASTAZI DE NOI, FIE ROSTITE SAU NEROSTITE, ca sa justifice legaturile si compromisurile pe care le facem cu lumea? Nu sunt scuzele folosite de aceia care-l iubesc pe Dumnezeu si cocheteaza cu lumea.
„Da stiu ce spune Biblia despre separarea mea de lume ! Am ascultat toate predicile despre (impotriva) relelor lumii, dar faptul ca gasesc tot timpul cusururi la pastor, la frati, ca-i vorbesc de rau pe altii, ca-mi lipseste interesul fata de castigarea altora la Hristos, nu face parte din lume. Nu le consider asa de rele ca betia, curvia, sau hotia, care evident sunt din lume. Pe deasupra stiu ca am nevoie de timp sa ma schimb!” Timp pentru ce? Ca sa te obisnuiesti mai mult cu ele, ca sa solidifice firava ta legatura cu lumea?

Toate acestea se intampla in timp ce auzi predici despre devotament, despre sfintenie, despre separarea de lume si de lucrurile ei? Cand esti confruntat in toate aceste pacate? Ai ajuns surd la glasul Duhului Sfant? Nesimtitor la imboldurile Lui, la mustrarile Lui? Ai ajuns imun la Cuvantul Lui? Nu te mai misca predicile care te privesc? Aceasta este o stare de temut!

Iacov 2:10 „Cine pazeste toata Legea si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate”

Prin a ingadui un singur pacat in viata noastra ne dezarmam singuri si ne lipsim de apararea (protectiei) constiintei noastre impotriva altora. Cel ce poate sa-si sfideze constiinta pentru unul singur nu poate pleda nevinovat fata de un altul, pentru ca daca nu este speriat de Dumnezeu (in constiinta lui) din cauza unuia singur nu va fi nici de celelalte. „Cum as putea sa fac asta si sa pacatuiesc impotriva lui Dumnezeu?” a spus Iosif atunci cand i s-a oferit nu numai sa se culce cu nevasta lui Potifar ci si sa minta! Pentru el porunca a 9-a a fost la fel de importanta ca si a 7-a” (William Gurnall)

 

APLICATIE:
Cred ca acum suntem pregatiti sa-l intelegem pe Isus in radicalele lui afirmatii din Matei 5:29-30, unde Isus a zis ca, daca mana ta te impinge in pacat, tai-o ! Daca, ochiul face, scoate-l ! Nu a spus, suceste-o la spate, sau rupe-o, ci RETEAZ-O ! NU a spus, invineteste-l, ci, SCOATE-L !

SEVERITATEA LIMBAJULUI lasa sa se intrevada, inconfundabilul mesaj al lui Hristos celor deveniti imuni la predici, la indemnurile Duhului Sfant, nemiscati de mustrari: –  curvesti? OPRESTE-TE!  – Minti? INCETEAZA! –  Furi? NU O MAI FA! –  Te certi cu fratii? IUBESTE-I! –  Urasti pe cineva? POCAIESTE-TE degraba!

 Ajutorul Lui este necesar !
Psalmul 139:23-24
„Cerceteaza-Ma, Dumnezeule si cunoaste-Mi inima ! Incearca-Ma si cunoaste-Mi gandurile! Vezi daca sunt pe o cale rea, si du-ma pe calea vesniciei ! ”

„Nici o faptura nu este ascunsa de El, ci totul este gol si descoperit inaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face” (Evrei 4:13)

„Caci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveste pasii fiecaruia. Nu este nici intuneric, nici umbra a mortii, unde sa se poata ascunde cei ce fac faradelegea. Dumnezeu n-are nevoie sa priveasca multa vreme, ca sa traga pe un om la judecata inaintea Lui” (Iov 34:21-23)

Descopera-ti acum singur pacatul pentru ca mai tarziu sa nu-ti arate Dumnezeu rusinea

 

selectat din umblarea crestinului

IOAN 3:16 – EXISTA SAU NU PREDESTINATIE? (3)

IOAN 3:16 – EXISTA SAU NU PREDESTINATIE? (2)

IOAN 3:16 EXISTA SAU NU PREDESTINARE? (1)

Evlavia – Un rod tot mai rar intâlnit

Evlavia este dovada că un creștin este autentic, născut din nou! Ce este de fapt Evlavia, cum este un creștin evlavios;

Este un om nou, după nașterea din nou, faptele rele sunt înlocuite ce cele bune, este un om plin de dragoste, plin de bunătate, caută în fiecare zi să fie neprihănit, iubește părtășia cu Dumnezeu, iubește părtășia cu credincioșii în compania cărora se simte mai aproape de Dumnezeu, iubește rugăciunea, iubește pacea, stă într-o stare de smerenie atât la nivelul minții, cât și în relațiile cu alți oameni, iubește dreptatea, ajută pe cei în nevoii, încurajează pe cel descurajat, se bucură cu cei ce se bucură și plânge cu cei ce plâng, se bucură de reușită altui și se întristează de necazul aproapelui sau. Are o dorință arzătoare de a fi sfânt, stă departe de păcat sau de orice se pare rău. Dorește să spună și altora despre minunea salvări din viață lui!

Poate vei spune, este cu neputință toate acestea, dar acestea sunt cu putință prin puterea Duhul Sfânt care locuiește în inima celui născut din nou, totul este posibil. Dacă un creștin nu este într-o stare de evlavie, aceasta dovedește că de fapt nu a fost ’născut din nou’’.

Poate există o evlavie falsă? Posibil, dar atunci acel credincios care doar imită evlavia, se înșală singur, Dumnezeu este Acela care cunoaște inima.

Vă imaginați cum ar fi biserica dacă, această roadă a Duhului Sfânt, evlavia, ar fi din abundență în biserici? Cu părere de rău spun, este un rod tot mai rar întâlnit!

Să ne cercetăm fiecare și să vedem în ce stare ne aflăm, gândindu-ne că această viață este trecătoare, dar ce rod aducem pentru Dumnezeu aceea va rămâne.

Evlavia să fie cununa care să-o purtăm și cu care să ne mândrim!

1 Timotei 6:11

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea.

2 Timotei 2:22

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Tit 2:12

Și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.

Florina Bonca

Published in: on 07/11/2016 at 8:39 am  Lasă un comentariu  

Sa Intelegem Cazul Familiei Botnariu

Familia Bodnariu si Persecutia Religioasa

Published in: on 12/17/2015 at 12:31 pm  Lasă un comentariu  

POEMUL BUCURIEII

https://muguriicredintei.wordpress.com/category/poeme-de-bucurie/

Published in: on 11/02/2015 at 11:41 am  Lasă un comentariu  

Nu Vă Înselati Dumnezeu Cunoaste Gândul Nostru

             Se spune că atunci când vrei să cureți grădina de buruieni degeaba le tai tulpina, trebuie scoasă rădăcina dacă nu vrei să mai iasă. Tot așa este și cu păcatul degeaba ne străduim să acoperim și să pretindem dacă în adâncul nostru nu este curătenie și dorința după sfințire, mai de vreme sau mai târziu, ce este în inimă va ieși afară. Să nu ne înșelăm singuri crezând că putem gândi rău și să facem fapte bune, numai pe oameni îi putem înșela . Mândria, invidia, gândirea de rău judecata neîntemeiată, dorință de a fi în fața tuturor și multe altele care sunt doar în mintea noastră, poate să afecteze relația noastră cu Dumnezeu.
           Pentru că acest fel de păcate se pot masca și nu se văd în afară, mulți se insală crezând că Dumnezeu nu cunoaște inimă lor. Să nu ne înșelăm, dacă vrem să fim după inima lui Dumnezeu, va trebui să începem curătenia exact din locul unde nimeni nu știe că există păcat. Dumnezeu nu poate binecuvânta o persoană care în fața altora arată neprihănit dar în inima lui este plin de ură, mindire, gelozie …etc. Răpirea va fi numai pentru cei cu adevărat credincioși, adică cei care au fost născuti din nou și au o viață care Îl onorează pe Dumnezeu, faptele lor, vorbele lor, imbrăcăminte, în special gândirea, pentru că Dumnezeu cunoaște tot ce este ascuns și vede în ascuns, totul este descoperit în fața lui Dumnezeu.
Este de plâns un creștin care spune că îl urmează pe Isus Hristos, dar, planurile din minte lui sunt păcătoase, se insală pe el însuși și această inselătorie este semănata de cel rău. Acesta nu este deranjat că mergi la biserică, că faci fapte bune, că predici și te rogi, el știe că dacă gândul tău este murdar și plin de invidie sau mindire sau de pofte păcătoase, ești al lui .
            Atenție mare cu cât ne vom hrăni mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu cu atât Duhul Sfinte poate lucra în mintea noastră, și cu cît ne umplem mintea cu bârfe, vorbire de rău și tot ce nu este duhovnicesc, cu atât diavolul poate să ne înșele. Să căutam din toată inima să fim plăcuti lui Dumnezeu, să căutam să fim neprihăniti și aceasta începe în mintea noastră, acolo este bătălia!

Florina Bonca

Published in: on 08/07/2013 at 9:37 am  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Principiile biblice de crestere a copiilor – Paul Negrut

 

Marturia Fratelui Paul Negrut

Paul Negrut – Curatirea Leprosului – Surprize, Surprize

 

POEM DE CRACIUN – 2011 – pentru copii

1

Astăzi este ziua mare,
Ziua mare de Crăciun,
Toată lumea-i îmbrăcată,
Cu ce are cel mai bun.

2
Casele-s împodobite,
Cozonacul pregătit,
Dar va rog să-mi spuneți mie,
Cine e sărbătorit?

3
Noi sărbătorim pe Isus,
Cel născut în Betleem,
Fiul Tatălui din ceruri,
Mântuire-n El avem.

4
Noi sărbătorim pe Isus
Pe Mesia preamărit
Cum citim și în Scriptură
De păcat ne-a izbăvit.

5
Noi sărbătorim pe Isus,
Prințul păcii Împărat,
Ce-a venit în lumea noastră,
Să ne scape de păcat.

 6
Într-o noapte, în câmpie,
Lîngă satul Betleem,
Trei păstori se înspăimîntă,
Când se uită către cer.

7
Nu vă înspaimintați, le spune,
Îngerul ce bucuros
Le vestește tuturora:
Astăzi să născut Hristos!!!

8
Cînd păstorii auziră,
Cu uimire ascultau,
Corul îngeresc din ceruri,
Care glorie cântau.

9
Într-o iesle jos în paie,
Veți găsi un copilș,
Care-I încălzit de vite,
Și păzit de îngerași.

10
Măria privea duioasă,
Către Fiul ei iubit,
Și cu o inimă smerită,
Se-nchina necontenit.

11
Într-o țară îndepartată,
Magi au văzut pe cer,
O stea tare minunată,
Ce vestea ceva etern.

12
Steaua le arată drumul,
Magii, merg conduși de ea,
E un Rege ce se naște !!!!!
Vestea-această le aducea.

13
Ei s-au dus întâi la Irod,
La palat, la împărat,
Însă, Isus nu se naște,
Într-un loc așa bogat.

14
După stea din nou porniră,
Tare mult s-au bucurat,
Cânu găsiră în ieslea mică,
Pe eternal Împărat.

15
Magii vin din depărtare,
După steauă au venit,
Și cu daruri fiecare,
Pe Isus l-au întâlnit.

16
Aur, smirnă și tamiie,
Au adus în darul lor,
Magii care de departe,
Au găsit pe Salvator.

17
Vrei să vii și tu la Isus,
La acest Crăciun frumos?
Nu mai sta în așteptare,
Timpul este prețios.

18
Domnul Isus te așteaptă,
Să-I deschizi inima ta,
El cînd s-a născut în iesle,
A iubit ființă ta.

19
Nu lasă să treacă anul,
Sau acest Crăciun frumos,
Fără să i-I dai lui Isus
Sufletul tău prețios.

 

Florina Bonca

 

Secretul Cel Mai Puternic Folosit De Deavol

%d blogeri au apreciat asta: