7 PECETI, 7 TRIMBITE, 7 POTIRE – NECAZUL CEL MARE

În perioada Marii Strâmtorări, pecetea a şaptea conţine cele şapte trâmbiţe. De asemenea, trâmbiţa a şaptea conţine cele şapte potire ale judecăţilor. Astfel Perioada Tribulaţiei ar putea fi prezentată sub forma următoarei

diagrame:

PECEŢI

1 2 3 4 5 6 7

                                TRÂMBIŢE

                                  1 2 3 4 5 6 7

                                                               POTIRE

                                                              1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parantezele din Apocalipsa

Diagrama de mai sus ne oferă firul principal al gândirii ce străbate cartea Apocalipsa. Dar, pe măsură ce înaintăm pe firul naraţiunii, întâlnim frecvente întreruperi, care-i fac posibilă prezentarea către cititor a unor mari personalităţi şi evenimente din perioada Marii Strâmtorări.

Unii scriitori le-au numit „paranteze“ sau „intercalări“.

Iată câteva dintre paranteze

 

 • Cei 144.000 de sfinţi evrei pecetluiţi

(7:1-8).

 • Credincioşii dintre Neamuri care aparţin

acestei perioade (7:9-17).

 • Îngerul tare cu cărticica (sulul, cap. 10).

 • Cei doi martori (11:3-12).

 • Israel şi balaurul (cap. 12).

 • Cele două fiare (cap. 13).

 • Cei 144.000 cu Cristos pe Muntele Sion

(14:1-5).

 • Îngerul cu evanghelia veşnică (14:6, 7).

 • Anunţul preliminar al căderii Babilonu lui

(14:8).

 • Avertismentul adresat închinătorilor fiarei

(14:9-12).

 • Secerişul şi culesul viei (14:14-20).

 • Distrugerea Babilonului (17:1–19:3).

 

Simbolurile din Apocalipsa

O mare parte a limbajului Apocalipsei este simbolic. Numerele, culorile, minerale le, giuvaierele, fiarele, stelele şi sfeşnicele sunt folosite cu toate pentru a reprezenta persoane, lucruri sau adevăruri, sunt clar explicate chiar în cuprinsul cărţii.

De pildă, cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici (1:20); marele balaur este

Diavolul sau Satan (12:9). Indicii despre sensul altor simboluri se găsesc în alte părţi ale Bibliei. Cele patru fiinţe vii (4:6) sunt aproape identice cu cele patru fiinţe vii din Ezechiel 1:5-14. La Ezechiel 10:20 ele sunt identificate ca heruvimi. Leopardul, ursul şi leul (13:2) ne amintesc de Daniel 7, unde aceste fiare sălbatice se referă la imperii mondiale: Grecia, Persia şi Babilonul. Alte simboluri nu par să fie clar explicate în Scripturi, ceea ce înseamnă că va trebui să fim cu foarte mare băgare de seamă când vom încerca să le desluşim sensul.

 

Spectrul cărţii

Studiind Apocalipsa, ca în cazul oricărui studiu al Bibliei, trebuie să avem mereu în vedere distincţia dintre biserică şi Israel. Biserica este un popor ceresc, binecuvântată cu binecuvântări spirituale şi chemată să se împărtăşească din gloria lui Cristos, ca Mi- reasă a Lui. Israel este poporul străvechi şi pământesc al lui Dumnezeu, căruia Dumne- zeu i-a făgăduit ţara Israel şi o împărăţie pământească literală sub domnia lui Mesia. Biserica adevărată este menţionată în primele trei capitole, dar n-o mai întâlnim până la Nunta Mielului, din capitolul 19:6-10. Perioada Tribulaţiei (4:1–19:5) are un caracter primordial evreiesc.

 E bine să recunoaştem că nu toţi creştinii interpretează cartea Apocalipsei în maniera schiţată mai sus. Unii cred că această carte s-a împlinit integral în perioada primară a istoriei bisericii. Alţii susţin că Apocalipsa ne prezintă o imagine continuă a epocii Bise ricii, din vremea lui Ioan până la sfârşit.

Pentru toţi copiii lui Dumnezeu, cartea Apocalipsei ne învaţă nebunia de a trăi pentru lucruri care vor trece în curând. Totodată ea ne îndeamnă să mărturisim celor care pier şi ne încurajează să aşteptăm în răbdare Întoarcerea Domnului. Pentru necredincios, cartea Apocalipsa este o gravă atenţionare cu privire la groaznica pierzare care îi aşteaptă pe toţi cei care Îl resping pe Mântuitorul.

 

Traducere Doru Motz

The URI to TrackBack this entry is: https://nascutdinnou.wordpress.com/2009/05/26/7-peceti-7-trimbite-7-potire-necazul-cel-mare/trackback/

RSS feed for comments on this post.

10 comentariiLasă un comentariu

 1. Asa vrea si eu sa stiu care sunt cei sapte ani in ordine

  Apreciază

 2. Stiu doar ca for fii 7 sau mai multi ani grei

  Am citit in BiBlie dar nu am gasit cum saunt cele 7 peceti

  Sa ne pazeasa Dumnezeu sa nu murim in cele 7 peceti

  Amin.

  Apreciază

 3. Stiu doar ca for fii 7 sau mai multi ani grei

  Am citit in BiBlie dar nu am gasit cum sunt cele 7 peceti in ordine

  Sa ne pazeasa Dumnezeu sa nu murim in cele 7 peceti

  Amin.

  Apreciază

 4. pentru o intelegere mai buna te rog citeste acest
  site http://www.gotquestions.org/Romana/necazul.html

  multa binecuvintare!

  Domnul Isus vine!

  Apreciază

 5. C AND VINE CELE 7 PECETI 7 TRAMBITE SI 7 POTIRE

  Apreciază

 6. Apocalipsa 16

  1Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!”
  Apoc 15.1; Apoc 14.10; Apoc 15.7;
  2Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.
  Apoc 8.7; Ex 9.9-11; Apoc 13.16-17; Apoc 13.14;
  3Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.
  Apoc 8.8; Ex 7.17-20; Apoc 8.9;
  4Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge.
  Apoc 8.10; Ex 7.20;
  5Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.
  Apoc 15.3; Apoc 1.4-8; Apoc 4.8; Apoc 11.17;
  6Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.”
  Mat 23.34-35; Apoc 13.15; Apoc 11.18; Apoc 18.20; Isa 49.26;
  7Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!”
  Apoc 15.3; Apoc 13.10; Apoc 14.10; Apoc 19.2;
  8Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.
  Apoc 8.12; Apoc 9.17-18; Apoc 14.18;
  9Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
  Apoc 16.11; Apoc 16.21; Dan 5.22-23; Apoc 9.20; Apoc 11.13; Apoc 14.7;
  10Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.
  Apoc 13.2; Apoc 9.2; Apoc 11.10;
  11Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.
  Apoc 9.21; Apoc 16.2; Apoc 16.9;
  12Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit.
  Apoc 9.14; Ier 50.38; Ier 51.36; Isa 41.2-25;
  13Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
  1Ioan 4.1-3; Apoc 12.3-9; Apoc 19.20; Apoc 20.10;
  14Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. –
  1Tim 4.1; Iac 3.15; 2Tes 2.9; Apoc 13.13-14; Apoc 19.20; Luc 2.1; Apoc 17.14; Apoc 19.19; Apoc 20.8;
  15„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” –
  Mat 24.43; 1Tes 5.2; 2Pet 3.10; Apoc 3.3; 2Cor 5.3; Apoc 3.4-18;
  16Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.
  Apoc 19.19;
  17Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!”
  Apoc 21.6;
  18Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.
  Apoc 4.5; Apoc 8.5; Apoc 11.19; Apoc 11.13; Dan 12.1;
  19Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.
  Apoc 14.8; Apoc 17.18; Apoc 18.5; Isa 51.17-22; Ier 25.15-16; Apoc 14.10;
  20Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit.
  Apoc 6.14;
  21O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

  Apreciază

 7. e, grav? sa inerpretezi asa ceva fara sa nu sti adevarul .dar iar magandeam ,ca l asta sunteti randuiti.

  Apreciază

 8. scz! caligrafia. dar asa este cine adauga la cuvant,o iota ise va adauga si lui urgie…

  Apreciază

 9. sunati sa vorbim daca vreti!.0756453984.mirel din lovrin

  Apreciază

 10. multumesc si apreciez mult ca poti gasi si asa ceva in net

  Apreciază


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: