Dezvaluirea Enigmei Numarului 7 Din Marea Piramida

 

Insemnătatea numărului 7

Ceea ce este cotul sacru pentru dezvăluirea atâtor date astronomice ascunse în dimensiunile Marii Piramide, este şi numărul 7 pentru interpretarea rezultatelor măsurătorii, fiind privit ca hieratic din cea mai îndepărtată antichitate. Fără numărătoarea din 7 în 7 este de neconceput să afli sensul factorului deficient al Piramidei enigmă. Nu-mi este greu să spun dintru început cu ce număr septimal se traduce 286, dar nu e folositor pentru cititor, până nu îl deprindem cu mentalitatea septimală. Probabil că sistemul acesta aristocratic era mânuit cu multă dexteritate de către iniţiaţii templelor, dar cum n-a ajuns până la noi decât ecoul acestui sistem secret, ne mărginim să indicăm câteva frânturi, menite să convingă despre importanţa numărului 7 ca încheietor al seriei. Cu echivalarea numerelor în clase septimale nu se ocupă nici aritmetica superioară decât în treacăt, cu indicaţia vagă că se pot înşirui numerele şi în alte sisteme: binar, trinar, * quaternal, quinal, sexagesimal, în duzine. Nevoia m-a făcut să formulez şi regulile aritmetice ale transformării, ele depăşind cadrul acestui articol. După cum lungimea cotului piramidic şi a submultiplului său degetul este dată pe un relief din interiorul Marii Piramide, tot aşa sistemul septimal este recomandat ca dezlegător al tainei piramidice prin cele 7 etaje ale Marii galerii, nişte trepte în formă de boltă, care se prelungesc din cele 286,1022 degete ale peretelui nordic al acestui coridor. Marea Piramidă mai conţine numărul enigmatic şi în cele 7 coridoare ale ei. Proporţiile principalelor dimensiuni ale acestei Piramide cuprind pe 7 astfel: latura bazei e cât 7 divizori comuni înmulţiţi cu p, muchea cât 7 divizori comuni x 3, înălţimea verticală cât 7 divizori comuni x 2. Marea Piramidă, fiind imaginea schematică a sistemului solar, proporţiile ei corespund cu ale acestuia. Egiptenii nu socoteau o întâmplare că Nilul se vărsa în mare prin 7 guri şi că avea 7 nivele (cădea în 6 cataracte). In Delta lui înfloreau 7 oraşe.

Templul lui Denderah avea intenţionat 7 porţi, de comparat cu cei 7 stâlpi ai înţelepciunii. Templul lui Abydos avea 7 capele, iar până la templul din Kamac al lui Amon te suiai prin 7 trepte.  In filosofia egipteană erau cunoscute seriile septimale. Dăm un singur exemplu: egiptenii ştiau că fiinţa umană e constituită din 7 principii. în natură, tot ce face esenţa ei este seriat după 7. Am găsit nenumărate serii septimale, bine studiate. Fără să intru în amănunte, amintesc pe cele mai simple cu putinţă: Curcubeul are 7 culori, gama muzicală e compusă din 7 trepte.

Muzica se scrie cu 7 valori de note, iar nuanţele muzicale sunt tot 7.

Pitagora inventase un instrument muzical cu 7 coarde, pentru a fi în acord cu armoniile din natură, datorită acţiunii numărului 7, cel mai respectat în filosofia lui matematică.

Pământul are 7 zone climaterice, repartizate după simetria enunţată într-una din legile seriilor: la capetele seriei (1 şi 7) sunt cele două zone polare. Lângă ele (2 şi 6) sunt zonele temperate, urmate de cele toride (3 şi 5) care sunt de o parte şi de cealaltă a zonei ecuatoriale (4). Luna are 7 faze, omul 7 vârste, creierul 7 straturi de neuroni. Capul intră de 7 ori în statura umană. Gestaţia la om şi animale durează perioade alcătuite din zile multiplii de 7.

Planta tipică e compusă din 7 părţi: rădăcină, tulpină, ramuri, frunze, flori, fructe şi seminţe. Fiecare din aceste părţi se divid şi subdivid septimal. La fel şi în alte ştiinţe.

Doar un exemplu din geometrie: Două cercuri nu pot avea între ele decât 7 poziţii: externe, tangente externe, secante, .tangente interne, interne, concentrice şi identice.

O serie mecanică: spaţiu, materie, număr, mişcare, formă, energie şi timp. Această serie e foarte cuprinzătoare, determinând geografia şi istoria, chimia şi fizica, aritmetica şi geometria, toate pivotând în jurul lui 4 ca centru. Sunt atâtea şi atâtea serii, mai ales filosofice, dar ne oprim aici.

Numărul 7 cardinal e menţionat direct în Biblie de 287 de ori, deci cât numărul prin excelenţă piramidic, indicându-ne şi pe calea aceasta că enigma lui 286,1 nu se poate soluţiona decât cu sistemul septimal. Numărul 7 ordinal e pomenit de 98 ori în Sfânta Scriptură, iar 7 distributiv de 7 ori, în total de 392 ori, adică 7 x7x7+7×7. Indirect, numărul 7 se află de nenumărate ori în Cartea Sfântă, până şi în numărul de capitole, fraze, cuvinte, litere, forme verbale sau împrejurări, etc.

Se înţelege că e vorba doar de originalul celor 70 de cărţi ale Bibliei, în limbile sacre, concepute mult timp înainte de a lua fiinţă poporul grec sau evreu. Nu e fără rost faptul că săptămâna are 7 zile. în Vechiul Testament exista şi săptămâna de 7 săptămâni, săptămâna de 7 ani şi săptămâna de 7 milenii, de unde se deduce că mileniul spre care păşim va fi readucerea sabatului creaţiunii, raiul terestru. În templu erau 7 obiecte principale, toate aşezate după sensul aflat prin legile seriilor. Amintim misteriosul candelabru cu 7 braţe ce se acordau unele cu altele în jurul unui pivot central. El simboliza, printre altele, că adevărata lumină ne vine prin sistemul septimal.

În capitolul 13 din Matei sunt 7 parabole ce se pot studia paralel cu cele 7 epoci ale cârmuirii divine. În Apocalipsă, 7 e pomenit de 7X7, iar principalele lucruri despre care tratează această carte profetică sunt orânduite în 7 serii de câte 7.

Cercul divizat septimal Cu această sumară pregătire, putem înţelege mai uşor cercul cu numere de la 1 la 343 pe care le-am repartizat în grupe de 7, din ce în ce mai mici (Planşa 11). Cu ajutorul subdiviziunilor, aflăm cu ce număr din sistemul septimal corespunde fiecare dintre aceste 343 numere zecimale.

Pentru uşurinţa transformării numerelor, se pot colora sectoarele din cerc cu cele 7 culori ale spectrului solar, căci se disting astfel mai bine cărui număr aparţin şi apoi pentru motivul că Soarele joacă un rol considerabil în simbolismul astronomic-piramidic. Soarele era socotit ca imaginea lui Osiris, care în mod frapant preînchipuia pe Christos. Aceste afirmaţii desigur cer dovezi amănunţite pe care le-am dat într-un voluminos manuscris.

 Aspectele sub care am studiat Marea Piramidă fiind numeroase, nu li se pot enumăra nici măcar titlurile într-un simplu articol. Sectoarele divizate şi subdivizate la infinit, tot mereu după numărul 7, arată destul de clar cum se traduce un număr obişnuit (din cele menţionate pe tablou) în numere septimale, cărora le-am dat aici notarea lor, mai simplă decât a cifrelor’arabe. Presupunându-le colorate, ele se exprimă şi mai uşor.

 Să luăm ca exemplu de preschimbare chiar pe 286. El figurează ca al ŞASELEA număr periferic din sectorul mijlociu 41, care la rândul lui, e a ŞASEA diviziune din al ŞASELEA mare sector. Obţinem deci Nr. 6.6.6. septimal. în limbajul culorilor-numere, numim pe 286 astfel: Indigo din indigo, din indigo, culoarea cea mai sumbră, foarte potrivită cu sensurile numărului 6, după cum şi celelalte culori se potrivesc cu numerele ce le corespund în ordinea septimală. Să demonstrăm şi altfel echivalarea lui 286 zecimal cu 6.6.6.

Numerele de la 1-343 (zecimale) plasate retrograd i/i diviziunile sistemului septimal. Cu ajutorul acestei planşe se pot afla şi numerele clasate septimal, sub raportul distanţării de la punctul O, fie în mişcarea aparentă, fie în mişcarea directă. Pătratul punctat reprezintă baza piramidei al cărei perimetru este egal cu lungimea circumferinţei descrisă de înălţimea verticală luată ca rază. Avem aşadar raportul R x π: 2 = o latură bazică, iar R x 2 π = circumferinţa-perimetru. Deschiderea compasului cât raza taie exact de 6 ori lungimea cercului. Unul din colţurile hexagonului format de rază cade în dreptul lui 286, descriind astfel un triunghi cu laturile egale, cuprins între punctul iniţial-final, centru şi 286.

Versetul din cerc sintetizează Biblia, prezentând multe armonii. Un exemplu: De fiecare culoare a curcubeului, revin câte 3 cuvinte în ordinea naturală a textului grecesc, tradus aici ad literam. înţelesul celor 21 cuvinte se potriveşte cu precizie cu semnificaţia culorilor corespunzătoare din acest „curcubeu al Noului Legământ”‘. septimal.

Pornind numărătoarea pe cerc de la punctul zero, în sensul cum se mişcă acele unui ceasornic, adică retrograd, parcurgem 5 sectoare mari ce corespund sutelor. Intrăm apoi în sectorul al Vl-lea şi înaintăm peste 5 sectoare ale lui ce corespund zecilor şi ne aflăm în subsectorul 41, al Vl-lea din 6 precedent. Pe 286 îl găsim abia după ce mai traversăm alte 5 sectoare ce corespund unităţilor.

Numărul tainic al Piramidei este aşadar situat ÎN 3 sectoare numerotate fiecare cu 6, aşa cum scriem zecimal pe 666, de care s-a şi început să se facă mare caz. Calculele unora sunt însă în parte arbitrarii, în tot cazul premature, căci după Biblie apariţia supremului Anticrist, supraomul diabolic, e condiţionată de anumite evenimente încă nerealizate: reînfiinţarea imperiului roman, reclădirea Templului din Ierusalim etc.

SELECTI DIN CARTEA

 

 

Taina tainelor din Piramida lui Keops

 

 

V.V.Moisescu

 

 

 

The URI to TrackBack this entry is: https://nascutdinnou.wordpress.com/2009/03/03/469/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 comentariiLasă un comentariu

 1. Am savurat cartea Fratelui Moisescu. As dori sa cunosc data
  cind dinsul a trecut din viata si cind a fost eliberat din inchisoare. Taina Tainelor din piramida lui Keops este unica
  in literatura crestina din Romania, prin dezvaluirile ei
  spirituale. Eu servesc ca pastor asociat la biserica Filadelfia
  din Chicago. Shalom.

  Apreciază

 2. A sa ma interesez si va vo-i raspunde.
  multa binecuvintare!

  Apreciază

 3. Cam tirziu cu raspunsul inasa numai acum l-am primit si eu.

  Fratele Vasile Moisescu a plecat la Domnul in 13 aprilie 1985, Fratele Moisescu a fost luat de securitatea comunista, in luna decembrie a anului 1958, si a iesit ultimul din inchisoare probabil in 1964.

  Apreciază

 4. la o nunta in Romania

  A citit un singur verset din Ieremia 2:33:

  “Ce bine stii sa-ti intocmesti caile cand este vorba sa cauti ce iubesti! Chiar si la nelegiuire te deprinzi.”

  http://amintiricusfinti.wordpress.com/category/vasilica-moisescu/

  Apreciază

 5. Buna ziua. Imi doresc tare mult sa intru in posesia unei copii a cartii Taina Tainelor. Ma puteti ajuta?

  Apreciază

 6. Buna Bogdan, daca mergi la situl acesta vei gasi cartea. Succes si Dumnezeu sa te binecuvinteze.
  http://www.scribd.com/doc/21035066/Taina-tainelor-din-piramida-lui-Keops

  Apreciază


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: